1. Interiör
  2. Exteriör

Vindsinredning

På uppdrag av bostadsrättsföreningen i Tollareängen har vi tagit fram förslag till inredning av vindarna. Radhuskaraktären och småskaligheten i stadsbilden kvarstår. Kvartersgatan behåller sin gatubredd och kontakten mellan förgårdsmark och gata är fortfarande densamma. Takkuporna ger de boende i bostadsrättsföreningen möjlighet att tillskapa nya kvaliteter i sin bostad. Kuporna bidrar även till en större variation inom en sammanhållen gestaltning.

Radhusen i två våningar ritade vi 2017 på uppdrag av Järntorget. Radhusen är placerade i skogsbrynet och de norra och västra husens entréer vänder sig mot gårdsgatan längs skogsbacken. Småhusbebyggelsen formar ett kringbyggt kvarter med en större gemensam yta i mitten.