KONTORSPLATSER UTHYRESjuni 2024

 • trädgård
 • kontoret
 • kök

Hyr din kontorsplats i en kreativ oas på Södermalm!

Letar ni efter en nya lokaler i Stockholm? Välkommen till vårt charmiga kontor i ett kulturhus på Söders höjder med trädgård och utsikt över Riddarfjärden. Lokalen är fantastisk i en egen byggnad med stora fönster och utsikt över trädgårdar och små röda stugor endast ett stenkast från Hornsgatans puls.

Här sitter ett kreativt gäng arkitekter och designers, och det finns nu upp till 6 lediga platser för dig eller ert kontor. Vårt öppna kontorslandskap erbjuder en fantastisk miljö för kreativt arbete och samarbete.

För mer information kontakta oss via e-post: maya@almaarkitekter.se.

 

Newton, Vegajanuari 2024

Newton, Vega

Äntligen är kvarteret Newton inflyttat. På uppdrag av Bonava har vi ritat kvarteret med 110 bostadsrätter för barnfamiljer i Vegastaden. 

 

OSLOseptember 2022

 • på Operan
 • Giskehagen
 • Arkitekturmuseet
 • Vandkunsten
 • St Halvords kirke
 • NaM

Vi åkte på studieresa till Oslo tillsammans med Rits arkitekter. I ett par dagar besökte vi så mycket arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt som vi hann med. Nu är vi fyllda av upplevelser, inspiration och av att hänga tillsammans på resa igen och ser fram emot hösten på kontoret.

Trädgårdsfest på ALMAseptember 2022

 • trädgårdsfest
 • Förhörsrummet o stadshuset

När det var som allra kallast ute hade vi en trädgårdsfest för vänner och bekanta. Vi visade upp förhörsrummet som vi gjort i samarbete med Reportrar utan gränser, Metis och Arkitektkopia. Förhörsrummet skapades för att belysa det faktum att det blir alltmer riskfyllt att arbeta som journalist i konfliktområden. I förhörsrummet får du uppleva hur det är att utsättas för ett fientligt förhör om ditt arbete, dina källor och vilka du arbetar för.

För oss som arkitekter är det viktigt att vara en del av vår samtid. Till vardags ritar vi byggnader och stadsrum som vill inkludera och skapa trygga och hållbara situationer. Förhörsrummet är ett flyttbart litet rum för mässor och evenemang som utstrålar en känsla av att vara instängd, samtidigt som rummet skulle vara en monter för Reportrar utan gränser. Med projektet ville vi utmana vår förståelse för omvärlden.

KV HUGINjuni 2022

Hugin 2 _ från park_2 - justeringar Alma

På uppdrag av Vasakronan har vi tagit fram en ny plan för kvarteret Hugin i centrala Uppsala som nu har vunnit laga kraft!

Här skapas en levande och blandad innerstadsmiljö. Planen stärker kopplingarna mellan innerstaden och Kungsängen genom en ny kvartersindelning som bygger vidare på innerstadens rutnäts- och kvarterstruktur. Här finns plats för bostäder, förskola, kontor, hotell och park. Planområdets centrala läge ställer krav på en genomtänkt gestaltning av byggnader, gårdsrum och de offentliga rummen.

I bostadskvarteret, närmast ån, finns plats för ca 300–400 bostäder och en förskola samt en ny stadsdelspark. Bostadskvarteret är ett öppet storgårdskvarter med två gårdshus som delar in gården i mindre delar av olika karaktär. Två stråk passerar genom kvarteret och tillåter liv och rörelser i olika riktningar. I kvarteret mot Dragarbrunnsgatan skapas kontors-, verksamhetslokaler och hotell. Här har WHITE i Uppsala omvandlat och bevarat en del av den befintliga bebyggelsen till ett nytt och modernt kontorshus.

TAKKUPOR I TOLLAREÄNGENnovember 2021

1

På uppdrag av en bostadsrättsförening har vi ritat nya vindskupor på radhusprojektet Tollareängen i Nacka. Radhusen i Tollareängen ritade vi för ett par år sedan och här skapas nu en möjlighet för de boende i området att utöka sin boendeyta med 40 kvm vind.

Hösten är häraugusti 2021

Thielskagalleriet 2021

Vi är tillbaka på kontoret efter semestern. Nu ser vi fram emot både nya och gamla projekt, allt från en ombyggnad av en liten lada, en fjällby och markanvisning i stadsmiljö.

Bergholmsbacken på granskningseptember 2020

Detalj 1-100

Bergholmsbacken ligger mellan Bagarmossen och Skarpnäck omfattar cirka 700 lägenheter. Vi har ritat ett av husen i planen, ett punkthus för ALM-SMÅA med 75 lägenheter.

Huset är putsat i en ljus kulör med en sockelvåning i grått tegel. Grågröna fönsteromfattningar och balkonger med grågröna fronter. Kulörerna har plockas upp från byggnader och detaljer i närområdet. Fönstersättningen har en regelbunden placering vilket ger huset ett lugnt och enkelt uttryck. Uthusen på gården putsas i samma ljusa kulör som punkthusets fasader och får frodiga gröna tak med sedum och örter samt klätterväxter som tar sig upp längs väggarna. Gården har en gemensam uteplats med sittplatser under en grönskande pergola, grill och odlingsytor. Den gemensamma uteplatsen ansluter mot det sparade berget i öster.

Förslaget är på granskning den 2-29 september 2020. I FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 . Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida, https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2016-19586 

Alma i rapportoktober 2019

Sätra Stall Gata

Vårt projekt Sätra Stall finns med i Erik Stenbergs rapport från Arkitekturskolan på uppdrag av Arkdes, augusti 2019.
En studie av arkitektens roll, Del 2. Bostadsritande arkitekter i Stockholmsområdet.

I rapporten presenteras resultatet av intervjuer med arkitekter som ritat flerbostadshus med beviljade bygglov i Stockholm kommun år 2014. Studien har formulerats av ArkDes och syftar till att stärka arkitektens roll inom samhällsbyggandet.

 

 

FÖRHÖRSRUMMET PÅ BOKMÄSSANseptember 2019

Förhörsrummet

Förhörsrummet som vi ritat och byggt kommer att finnas med på Bokmässan i Göteborg.
På Sverige i världen kan du som besökare uppleva hur det är att vara journalist på många platser i världen genom att utsätta dig för ett fientligt förhör. Genom den fiktiva hotsituationen i Förhörsrummet kan du uppleva den utsatta position som många journalister befinner sig i.

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att det blir alltmer riskfyllt att arbeta som journalist i konfliktområden. Endast i 43 av världens länder kan journalister arbeta under godtagbara förhållanden. I resten av världens länder är risken för hot, trakasserier, våld, kidnappning, fängelse eller i värsta fall döden överhängande. Förra året dödades 84 journalister och fler än 300 sitter i fängelse där de ofta utsätts för tuffa förhör och tortyr.

Förhörsrummet är ett samarbete mellan Reportrar utan Gränser, Metis Services AB, Alma Arkitekter och Arkitektkopia.

VATTENTORNSHÖJDEN, STRÄNGNÄSseptember 2019

Vattentornshöjden

Inom ramen för ett parallellt uppdrag har vi som ett av tre arkitektkontor tagit fram ett förslag till gestaltning och struktur på Vattentornshöjden i Strängnäs. Förslagen kommer att utgöra inspirationsunderlag för kommunen i sitt fortsatta detaljplanearbete.

Man kan ta del av och tycka till om de tre kontorens förslag på kommunens hemsida.
https://www.strangnas.se/vattentornshojden

Scenografi till julbord på Artipelagdecember 2018

IMG_7803

För årets julbord på Artipelag med Cirkus Cirkör har vi varit med och skapat ett magiskt uppochnedvänt vinterlandskap.

LINN BLIR KONTORSCHEFaugusti 2017

LinnE

 

Linn Eckhardt är ALMAs nya kontorschef!
För att företaget ska få en tydligare struktur och organisation och kunna växa i den takt vi har behov av kommer Linn att ansvara för företagets kontors- och verksamhetsutveckling.

VÄLKOMMEN ELSAmaj 2017

Elsa

Nu hälsar vi Elsa Jannborg, Arkitekt MSA, välkommen till oss på Alma! Elsa tog sin master i arkitektur från KTH våren 2015 och har sedan dess jobbat med intressanta bostadsprojekt på Axeloth arkitekter. Hon har ett stort engagemang för det inkluderande rummet både i den större skalan liksom den mindre.

VÄLKOMMEN GERDmaj 2017

Gerd

Vi hälsar Gerd Holgersson, arkitekt MSA, välkommen till oss på Alma! Gerd tog sin master från KTH 2014 och har sedan dess arbetat hos Falugruppen Arkitektkontor i Falun. Hon brinner för att skapa socialt och biologiskt hållbara städer som bjuder in till delaktighet, samarbete och kreativitet.  

Sätra Stallapril 2017

 • Sätra Stall
 • SätraStall_AlmaArkitekter2017_2
 • Sätra Stall

De boende i de 69 lägenheterna i vårt projekt Sätra Stall trivs riktigt bra i sina hyresrätter. Vi arbetade fram projektet för Svenska Bostäder och de har låtit Aktiv Bo göra en boendeundersökning ett halvår efter inflyttningen.

Byggnadernas gestaltning och fasadernas variation, bra dagsljusintag, fin utsikt, stora välplanerade balkonger och uteplatser, rymliga och ljusa trapphus skapar trivsel och uppskattas särskilt av de boende.

Välkommen Mikaelfebruari 2017

mikael

Idag hälsar vi ytterligare en ny medarbetare välkommen till ALMA.

Mikael Svensson har en kandidatexamen i Fysisk Planering från BTH i Karlskrona, med ett utbytesår på Politecnico di Milano. Till oss kommer han direkt från en termins praktik på Stadsbyggnadsförvaltningen på Tyresö kommun.

Välkommen Henrikfebruari 2017

Henrik

Henrik Paninder, arkitekt SAR/MSA, har precis börjat hos oss, han är en kreativ, openminded och detaljintresserad arkitekt som tar sig an livet och dess spännande utmaningar. På ALMA kommer han främst att vara delaktig i ett antal av våra bostadsprojekt.

VI SÖKER NYA MEDARBETAREdecember 2016

annons-2016

ALMA arkitekter söker arkitekter och byggnadsingenjörer som vill växa med oss!
Just nu söker vi både en erfaren arkitekt, en ingenjör, någon yngre arkitekt med ett par års erfarenhet samt en praktikant.

Vi söker dig som är intresserad av stadsplanering som sätter människan i centrum, där livet mellan husen är lika viktigt som byggnaderna i sig. Du får gärna ha erfarenhet av att projektera i Revit.

Skicka din ansökan till info@almaarkitekter.se

Säljstart i Tollareängennovember 2016

 • jarntorget_tollare_street_03_low
 • Tollareängen

Den 13/11 2016 var det säljstart för de 33 radhus som vi har ritat i Tollareängen, Nacka på uppdrag av Järntorget. Radhusen finns till försäljning hos mäklarkonsulten Nytt hem.
I Tollareängen har vi låtit skogen och landskapets givna gränser forma kvarteret. Platsen för radhusen är en ljus glänta i skogen med närhet till skärgårdslandskap, vatten och bad. Centralt i det kringbyggda kvarteret får husen med sina trädgårdar bilda ett frikostigt gemensamt gårdsrum, ett grönt rum för samvaro av olika slag, för lek och utevistelse. Här kan lära känna sin grannar och leva i en småskalig, trivsam trygghet och ändå ha nära till storstadens utbud. Skalan på husen är nätt och byggnadernas material är robust och vänligt och helt i trä.

Citylab Actionoktober 2016

citylab

”Delaktighet handlar om medborgares rätt att involveras aktivt i stadsutvecklingsprocessen.”

Alma Arkitekter har medverkat i utvecklingen av Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling version 1.0, som ska ge stöd för stadsutvecklingsprojekt i planeringsskedet. Här kan man läsa om de mål och indikatorer som gäller för stadsutvecklingsprojekt som vill certifiera sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer här:
https.//www.sgbc.se/citylab-action
https.//www.sgbc.se/

WÄTTINGEBACKEN PÅ SAMRÅDseptember 2016

 • tradgardscafe-2016_05_17
 • gatubild-radhus-xtra-gront
 • trappbild-2016_05_13
 • angsbild-2016_05_16

Planprogrammet för Wättingeområdet är utställt på samråd. ALMA har ritat planen för Wättingebacken som möjliggör ca 800 nya bostäder i området mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen.
Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena och ger möjligheter till nya förbindelser mellan Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket. Området ska utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum.
ALMA finns på plats vid båda av de två samrådstillfällen som ges, Tyresöfestivalen den 3e september och på öppet möte den 17e september för att berätta om förslaget samt gå på en planpromenad genom programområdet. Samrådet pågår mellan den 30/8-30/9 2016. Kom gärna och promenera genom vårt projekt med oss!

Vill ni veta mer om programmet så kontakta kommunens planarkitekt Annie Söder, 08-5782 93 28, annie.soder@tyreso.se

Ny medarbetareseptember 2016

Tandi

Den här veckan välkomnar vi ytterligare en ny medarbetare på ALMA. Tandi Agrell är inredningsarkitekt som de senaste 15 åren frilansat inom utställningsdesign, inredning och grafisk design.
Välkommen Tandi!

NY MEDARBETAREseptember 2016

Siri

Vi välkomnar Siri Edling till ALMA!

Siri är utbildad på KTH A, Polytechnico Di Turin och i Portugal. De senaste åren har hon varit på ett annat Stockholmskontor och har tidigare projekterat bostäder och arbetat med slottsrestaurering.

MARKANVISNING I VEGAjuli 2016

Tillsammans med Bonava Sverige AB vann vi ett av kvarteren i en markanvisningstävling i Haninges nya stadsdel Vega.

Ur juryns motivering: ”Ett stadsmässigt kvarter som genom lokaler i bottenvåning och variation bryter ned skalan och skapar dynamik och samtidigt något som passar väl in i vår vision för stadsdelen Vega”.

Ny praktikant på ALMAjuni 2016

Tove

Vi är väldigt glada att hälsa Tove välkommen som praktikant hos oss nu i sommar! Hon har precis avslutat sin utbildning på Arkitekturskolan STHLM. Hon har tidigare arbetat som koreograf och dansare och ska leda ett danskollo i Västerås i sommar.

BO-ODLINGmaj 2016

Interiör

Begreppet stad och dess funktion förändras ständigt i och med att klimatförändringarna kräver nya lösningar för en hållbar framtid. I staden kan boende, natur, ekologiska funktioner, kommers, odling, sociala rum och mötesplatser samsas på liten yta och dessutom berika varandra. Nya, innovativa hus och platser kombinerar delar av dessa funktioner på ett smart och effektivt sätt. Principerna är ofta enkla, men tillämpningen ibland oväntad och resultatet spännande. Att skapa möten och sociala rum är en bärande faktor för en framgångsrik stad.
Läs mer under bo-odling på Bysis

SÄTRA SNART INFLYTTNINGSKLARTapril 2016

Kök beskuren

Det börjar bli dags för inflyttning i Sätra Stall.
Lägenheterna är melllan 2 rok på 55 kvm till 5 rok på 124 kvm. Bostadshusen, fem st trapphusenheter, följer Sätravarvsvägen. Husen har genomgående entréer för angöring mot gata och god tillgänglighet mot gården. De ligger förskjutna och trappar sig längs den stigande gatan. De fem bostadshusen formar tillsammans en sydvänd grön gård med uteplatser, grill och lekmöjligheter. Gården sluttar ner mot söder och är trappad i två höjder. Sätra är närmsta tunnelbanestation, som ligger en knapp kilometers promenad från husen.

KONTORSPLATSER UTHYRESfebruari 2016

stallet

Vi söker nya hyresgäster som vill dela våra fantastiska lokaler på Ludvigsbergsgatan. Vi har ca 6 extra platser att hyra ut i ett öppet kontorsrum, vi delar kök, serverrum och konferensrum. Vill ni veta mer om vad det kostar och vad som ingår skicka ett mail till maya@almaarkitekter.se.

Eller kom förbi och kolla på lokalerna!

Ny medarbetarefebruari 2016

Idag Välkomnar vi Andrés Mongrut-Steane till ALMA.
Andrés tog sin arkitektexamen på KTH 2014 och har sedan dess arbetat med inredningsprojekt i Stockholm och Uppsala. Andrés har även en examen från Ricardo Palma University i Lima, Peru, där han arbetat 6 år som arkitekt och lärare på arkitektutbildningen innan han kom till Sverige 2012.

TYRESTA - FLATENjanuari 2016

Bild D Radhus vid våtmark

ALMA deltog under hösten 2015 i ett parallellt uppdrag för Utvecklingsområdet Tyresta-Flaten.
I Tyresö kommun finns stort behov av att hitta mark för att utveckla nya bostäder. Genom utvecklingen av nya bostäder tillkommer även andra funktioner så som kommersiell och offentlig service, rekreationsmöjligheter och fritidssysselsättningar, arbetsplatser och teknisk försörjning. Stråket mellan Tyresta och Flaten identifierats som en viktig länk i kommunens grönstruktur samtidigt som det utgör en barriär mellan stadsdelarna Trollbäcken och Bollmora.

Vårt förslag för Tyresta – Flaten stråket bygger på fyra stadsbyggnadsprinciper; Hållbarhet, Tydliga gaturum, Sammanhållen grönstruktur och Sammanhängande trafikstruktur. Förslaget innehåller 1 500 – 3 500 nya bostäder vann kommunens gillande och kommer att delvis vara underlag för kommunens fortsatta arbete med översiktsplanen som beräknas vara klar i mitten av 2017.

VI BEHÖVER BLI FLER!januari 2016

annons 16

Vi söker dig som har ca 5 års erfarenhet av bostadsutformning och projektering. Vi ser gärna att du är särskilt intresserad av att planera och rita staden så att människor trivs och vill uppehålla sig i det offentliga rummet. Läs mer om oss på almaarkitekter.se

Skicka din ansökan till maya@almaarkitekter.se

VÄLKOMMEN KRISTINAjanuari 2016

kristina

Vi välkomnar vi Kristina Sundin tillbaka till ALMA! Kristina har varit praktikant och timanställd hos oss sedan snart 3 år och tar sin examen från Arkitekturskolan på KTH i januari 2016.

Hennes examensarbete fokuserar på frågan om hur vi producerar arkitektur och vilka konsekvenser det får för den byggda miljön. Kristina är även med och utvecklar producentprogrammet hos popkollo www.vemkanbliproducent.com är med i kollektivet Drömfakulteten samt producerar egen musik under namnet Rachel.

GOD JUL OCH GOTT NYTT 2016december 2015

ALMA julhälsning 2015

Med en illustration på bebyggelsen i ett av trappgrändsstråken i Tyresö önskar vi alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Förtätningsstudier och översiktsplanering i Tyresödecember 2015

Bild C Hus i Terräng

Under våren 2015 fick ALMA ett ramavtal i Tyresö kommun avseende Förstudier, tidiga skeden och strategisk planering. Tillsammans med kommunens översiktsplanerare arbetar vi nu med Tyresös nya översiktsplan under ledordet Mänskligt, ett tema som Tyresöborna vill stärka. Samrådsförslaget planeras att vara klart under våren 2016. Tyresö är en kommun med fantastiska natur- och kulturmiljöer. Kommunens byggda miljö stöder livet mellan husen genom sin mänskliga skala, form och klimat. Småskalighet går igen i allt såsom företagande, kommunens verksamheter och boendemiljöer.

Parallellt har vi tagit fram ett par olika förtätningsstudier i kommunen. Just nu bearbetar vi vårt stadsbyggnadsförslag för Wättingebacken och Granängsringen inför kommande plan- och gestaltningsprogram, där den sociala hållbarheten är en av grundpelarna för den nya bebyggelsen. Här låter vi tanken på livet mellan husen genomsyra planen, d v s att människor kan och vill uppehålla sig i det offentliga rummet och att det är en förutsättning för en bra livsmiljö.

EKTORP, ÖSTERÅKERoktober 2015

 • Ektorp Gårdsbild
 • Ektorp Skogsplats
 • Ektorp Ängsmark

Planprogrammet för Ektorp i Österåker gick ut på samråd den 5e september – 2 a november 2015 och finns utställda på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna finns även tillgängliga i Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 13 oktober 2015 kl 17.00-19.00 i Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.
ALMA arkitekter har på uppdrag av ALM Equity ritat förslaget som föreslår ca 500 nya bostäder och förskola.

Vill du jobba med oss?september 2015

ALMA sv

ALMA arkitekter söker en handläggande arkitekt med drygt 5 års erfarenhet.

Vi söker dig med erfarenhet av bostadsprojektering och gärna med ett kunnande och intresse för stadsbyggnad. God gestaltningsförmåga och stort samhällsengagemang är ett plus. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och bra kollegor!

Om du vill veta mer eller skicka in ansökan så hör av dig till: info@almaarkitekter.se

Välkommen Linn!augusti 2015

Den här veckan välkomnar vi vår nya medarbetare Linn Hådén. Linn kommer närmast från Rits arkitekter och har examen från KTH Arkitektur.

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR ALMA MED IDÉPROJEKTET BO-ODLINGjuli 2015

Bo-odling på Bysis

En ny, smal byggnad i östra fonden av Bysis med lokaler i bottenvåningen blir en solig vägg och skapar en tydligare inramning av torget. 40 lägenheter byggs in i ett vertikalt växthus där samtliga gemensamma ytor upplåts för odling.

Begreppet stad och dess funktion förändras ständigt i och med att klimatförändringarna kräver nya lösningar för en hållbar framtid. I staden kan boende, natur, ekologiska funktioner, kommers, odling, sociala rum och mötesplatser samsas på liten yta och dessutom berika varandra. Nya, innovativa hus och platser kombinerar delar av dessa funktioner på ett smart och effektivt sätt. Principerna är ofta enkla, men tillämpningen ibland oväntad och resultatet spännande. Att skapa möten och sociala rum är en bärande faktor för en framgångsrik stad.

Bysistorget är en viktig målpunkt på den livliga Hornsgatan, det är ett populärt torg med körsbärsblomning och uterserveringar där folk uppehåller sig, möts och tar del av det kommersiella utbudet. Det östra hörnet av torget som tas i anspråk av den nya byggnaden är idag gatu- och trafikmark, gråyta, med parkeringsplatser och en grillkiosk. Vårt nya bo-odlingshus ger ett bättre definierat torg, skydd mot Torkel Knutssonsgatans trafik, nya bostäder och en ny sorts urbana odlingsytor. Torget länkas via entréer och lokaler på ett naturligt sätt till både torget och de kringliggande gatorna.

Intresset för ekologisk, närproducerad mat och odling som hobby är stor bland innerstadsbor idag. Bo-odlingshuset fungerar som vertikala kolonilotter i växthusklimat för de som vill producera sin egen mat. En nutida förkroppsling av naturen i staden. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det både ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar med ett gemensamt storskaligt växthus som fungerar som växthuskolonilotter. Här ges möjligheter för stadsbor att odla under en längre säsong och på ett innovativt och effektivt sätt.

Vi har de senaste åren tittat närmare på vårt närområde Södermalm. Vi anser att det fortfarande finns platser att förbättra, problem att lösa och mängder av möjligheter i vår innerstad.

NORRA SÖDERjuni 2015

 • Bild från Söders Höjder 2014_08_06
 • Norra Söder_Bild_1_2014_04_25
 • Park och Paviljongbild 2014_06_17
 • Lenas Gatubild 2014_06_10
 • Panorama Norra söder 2015_02_02

Hösten 2013 tog vi fram en idéskiss för bebyggelse längs med Söder Mälarstrand. Förslaget förde en diskussion om huruvida innerstaden är färdigbyggd, vilken sorts stad vi efterfrågar samt centrala Stockholms kopplingar till vattnet. Försölaget presenterades i olika sammanhang och publicerades i både DN och SVD. Våren 2014 bearbetade vi förslaget vidare, på uppdrag av tre bostadsbyggare, med hjälp av trafikplanerare från Tyréns, kajspecialister från KFS Anläggningskonstruktörer AB samt landskapsarkitekter från Ekologigruppen. Bostadsbyggarna har nu tillsammans lämnat in en markanvisningsansökan för projektet.

I korthet innebär vårt förslag för Norra Söder:
– 4 000 nya bostäder samt verksamheter och lokaler med blandade upplåtelseformer tillförs Södermalm.
– Söder Mälarstrand blir en gata i staden, från ödslig trafikled till Stockholms nya färgstarka stadsgata.
– Ny bebyggelse, gator och tydliga stråk kopplar Hornsgatan ner till Norra Söder och Mälaren.
– Nya parker, torg och platser skapas längs söder Mälarstrand, och tillgängliggör därmed Stadens vattenrum för allmänheten
– Kajen med bryggor, bad och båtplatser binder samman Slussen med Hornstull och skapar ett nytt levande stråk längs Mälaren.
– Kollektivtrafiken med ny båtpendel och busslinjer knyter samman Söder Mälarstrand med staden där förbindelser tidigare saknats.
– Tydliga och riktade satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket minskar bil- och parkeringsbehovet.

Värdefulla miljöer och kulturhistoriska platser värnas och lyfts fram i strukturen. Den nya bebyggelsen anpassas i höjd och placering för att spara utblickar från höjderna och bevara Södermalms dramatiska siluett. I hjärtat av området anläggs den nya Riddarfjärdsparken – en lummig strandpark med året-runt-bad, urban odling och trevliga vistelseytor. Den nya parken knyter an Skinnarviksparken och -berget till vattnet.

Tyresö väljer ALMA!juni 2015

 • Trappgränd
 • Wettingestråket
 • Granängsringen

Vinst i Tyresö!
Området kring Tyresö gymnasium och Granängsringen utvecklas till en levande
stadsdel. Stadsdelen får en variation av bostäder med plats för verksamheter, ett
starkare samband med centrum och övrig omgivning och tydligare och bättre
utnyttjade gatu- och naturrum. En stark och tydlig struktur skapas med
storgårdskvarter där människor kan mötas och grönområden samt topografi kan
tas väl omhand. Förslaget innehåller ca 700-800 nya bostäder.

Parallellt uppdrag för Tyresö kommunmaj 2015

Granängsringen ska bli stad

Genom Almas ramavtal med Tyresö kommun har vi varit ett av kontoren som under våren skissat på omdaningen av området kring Tyresö gymnasium och Granängsringen. Både Mitt i Tyresö och Vi i Tyresö har publicerat delar av vårat arbete. Förslaget bygger på att länka ihop stadsdelar och grönstråk, låta den specifika naturen bli en kvalitet för området, skapa en tydlig gräns mot Wettingestråket samt skapa levande och tydliga gaturum.

Trygghetsboende ute på samråd!april 2015

Bild 2 FK

På uppdrag av Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten har vi ritat ett nytt trygghetsboende med 70 lägenheter i Huvudsta. Intill Skoga äldreboende placeras två nya byggnader i vinkel som skapar en gård för vistelse och angöring.

Projektet är nu ute på samråd.

PLANERARDAGEN 2015april 2015

Centrum överblick

Missa inte Planerardagen 2015 den 10 april!

På årets upplaga av planerardagen ställer vi oss frågan ”Vart är vi på väg?”. Allt fler samhällsutmaningar, inte minst den sociala hållbarheten, ska lösas i den fysiska planeringen. Det visar inte minst de nominerade till Planpriset 2014.

Maya Mårtensson från ALMA arkitekter kommer att prata om det planprisnominerade Gällivare samhällsomvandling.

ALMA söker ny medarbetaremars 2015

Illustrationermars 2015

NDS Exteriör 2 utan staket

Under åren har vi haft ett flertal samarbeten med andra mindre kontor, detta gör att vi kan arbeta i nätverk och ta oss an större projekt samtidigt som vi får en bred kunskapsbas. Just nu tar vi på uppdrag av Max arkitekter fram illustrationer till deras förslag till en ny skolbyggnad i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsmiljö - livsmiljöfebruari 2015

Norra Söder

ALMA är inbjudna till Borås den 3 mars 2015 kl 19.00 för att hålla en föreläsning om Stadsmiljö-livsmiljö. Att planera och rita staden så att människor trivs och vill uppehålla sig i det offentliga rummet är en förutsättning för nästan allt som gör en urban miljö framgångsrik: intensivt folkliv, upplevd social trygghet, underlag för handel och kommers, kulturliv och social interaktion. Vi tror att man med god planering och detaljarbete i ett tidigt skede kan skapa rika miljöer, där individen verkligen kan uppleva planerarens och arkitektens omsorg och engagemang i slutresultatet.

Kulturförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Kontoret och Stadskansliets Samhällsplaneringsavdelning i Borås arrangerar i samverkan en föreläsningsserie; Hur formas staden? På fyrtio-och femtiotalen var Borås den snabbast växande staden i Sverige. Nu växer staden igen. Vad och vem bestämmer hur staden utvecklas? Engagemanget för stadens utveckling och karaktär är stort bland Borås invånare. Nu fortsätter den populära föreläsningsserien som bjuder på intressanta och spännande vinklingar och perspektiv på hur staden kan utvecklas och gestaltas.

ALMAs projekt nominerat till planpriset 2014januari 2015

Large baksida Natt Prel

Gällivare samhällsomvandling blev nominerat till Sveriges arkitekters planpris 2014. Fyra stadsutvecklingsprojekt blev nominerade, de olika Projekten behandlar vitt skilda frågor, men gemensamt för dem är att de tar sin utgångspunkt i social hållbarhet och att de bygger på nya typer av plandokument för att hantera viktiga frågor som ligger mellan översiktsplan och detaljplan.

Gällivare kommun har sedan 2009 fört en dialog med invånarna om en flytt av Malmberget, där gruvverksamheten hotar bebyggelsen. Kommunen har drivit ”Nya Gällivare”, en medborgardialog där värden och kvaliteter som är viktiga för kommuninvånarna fångats upp. Här utvecklades medborgarnas önskan att få flera alternativa bostadsmiljöer, som speglar deras olika livsstilspreferenser.

ALMA arkitekter tog fram tre olika utvecklingsplaner: Gällivare centrum – kulturnära boende i centrum, Vassara – centrumnära boende vid älven, Repisvaara – naturnära boende på fjället. De tre utvecklingsplanerna har befästs med ett formellt samrådsförfarande för en Fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle: En arktisk småstad i världsklass. Här sammanfattas visionen att utveckla en arktisk småstad som stärker kopplingen mellan Gällivare och Dundrets fjällnatur för att utveckla turistnäringen som komplement till gruvnäringen.

Den fördjupade översiktsplanen med utvecklingsplanen för Repisvaara antogs av kommunfullmäktig i maj 2013. Arbetet med de övriga utvecklingsplanerna pågår.