1. Strängnäs illplan
  2. Bild_1
  3. Bild 2
  4. D2 spiral m omgivn

Vattentornshöjden

Parallellt uppdrag, stadsplanevision för utbyggnad av Strängnäs.

Konceptet för Vindeln bygger på att tillvarata Strängnäs atmosfär. De historiska stadsbyggnadslagren som finns i staden ska samspela med den nya stadsdelen. Genom att plocka upp idéer från förr och bearbeta och omtolka dem till en samtida form kan både kvalitéer i det befintliga och i det nya lyftas och tas till vara.

En naturlig målpunkt i området är Vattentornet på höjden. På vindlande stigar mellan hus och i skog skapas en intresseväckande färd fram till och upp längs tornets sidor. Högst upp väntar ett panorama över Strängnäs stad.

Den nya stadsdelen annonserar sig mot resecentrum och ger underlag för centrumverksamhet att växa fram här. Intill rondellen skapas torgplatser omgärdade av något högre byggnader med verksamhetslokaler, kontor och bostäder.