Vasatorp, Helsingborg

Parallellt uppdrag i Helsingborg där uppdraget var att skapa en attraktiv struktur och boendemiljö på den nedlagda handelsträdgården i Vasatorp.

Vårt förslag är en kvartersstad med trädgårdstadens skala och med höga rumsliga kvaliteter. Stadsdelen länkas samman med omgivande gator och rörelsemönster. Kvarteren formas efter platsens förutsättningar och använder de befintliga växthusen för ”kolonilotter inomhus”.

Områdets dagvatten lyfts fram i boendemiljön innan det rinner vidare ner i en vattenpark söderut. I norr mot Vasatorpsvägen är husen högre och bildar en skyddande mur mot buller från trafiken. Kvarteren i den södra delen är mindre och husen lägre för att möta omgivningarnas skala och ge ett trivsamt boende på mark med odling. Projektet omfattar c:a 300 bostäder.