1. Trinntorp Område
  2. Trinntorp Kommunalmark
  3. Trinntorp Branter
  4. Trinntorp Plan
  5. trinntorp-torgbild

Trinntorp, Tyresö

Trinntorp Standtorg – Tyresös nya skärgårdsby

Trinntorp ligger ca 25 kilometer från Stocholms central. Här finns möjlighet att bo i en vacker skärgårdsmiljö och samtidigt arbeta i staden. Förslaget föreslår förtätning av Brevikshalvön genom punktinsatser. Vissa större noder föreslås med högre exploatering, vilket skapar underlag för service och sociala offentliga platser, som vid Trinntorps strand. Andra mindre förtätningar föreslås vid Breviksskolan och vid Nytorpsvägen.

Vid Trinntorps strand finns det goda möjligheter att forma ett skärgårdstorg med underlag för matbutik, café, samt en småbåtshamn. Området är vackert och har kontakt med skärgården via båttrafik. Här kan byggas både radhus, flerbostadshus, förskola, vandrarhem och lokaler.

Etapp 1: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen väster om Trinntorp Strandtorg. Radhus byggs öster om torget. Totalt föreslås ca 120 bostäder, restaurang, matbutik och lokaler för café m.m., samt museum eller spa-vandrarhem i Skärgårdsbyggnaden.

Etapp 2: Plats för ytterligare ca 100 bostäder. Därutöver finns möjlighet för förtätning på privata tomter.