1. radhusbild-tollare-ang
  2. Tollare Äng 2014_12_11
  3. H:ProjektJärntorget TollareAModellA00-A illustrationsplan G

Tollareängen, Nacka

Småhusbebyggelse i Tollareängen

På uppdrag av Järntorget har vi tagit fram ett förslag på bebyggelse i Nacka, Stockholm. Bebyggelsen placeras i skogsbrynet och de norra och västra husens entréer vänder sig mot gårdsgatan längs skogsbacken.

Småhusbebyggelsen formar ett kringbyggt kvarter med en större gemensam yta i mitten. Huslängorna som vetter mot naturreservatet i öster har trädgårdar mot naturen och kvartersgatan som leder runt kvarteret blir en naturlig gräns mot skogen.