1. strandtorget_tyreso_02 (låg jpeg)
  2. strandtorget_tyreso_04 (hög jpeg)
  3. strandtorget_tyreso_05 (hög jpeg)
  4. strandtorget_tyreso_01 (låg jpeg)
  5. strandtorget_tyreso_03 (låg jpeg)

Tyresö strandtorg

Ett stadsdelscentrum i Tyresö med ca 95 lägenheter fördelade från 1- 4 rum och kök i småhus med markkontakt och flerbostadshus vid torget.

Tre större gröna bostadskvarter formar det södervända stadsdelstorget. Torget kringgärdas i markplanet av bibliotek, restauranger, café och en stor matbutik och över dessa samt på en upphöjd gård ligger bostäder. Uteserveringar, torgstånd och ett konstverk av Herta Hilfon aktiverar platsen och pryder detta fina och fungerande vardagsrum för de boende.

Kvarteren består av flerbostadshus i varierande skala beroende på väderstreck och läge. Högre hus i öster och lägre i väster för att släppa in kvällssolen på torget och de gemensamma gårdarna.