1. 021127 Stadsradhuset Dalen, BorlŠngeFoto Hasse Eriksson
  2. Skuld 4
  3. Skuld 5
  4. Skuld, Borlänge 10 juni 2003
  5. Skuld

Skuld, Borlänge

Sex nya stadsradhus i tre plan vid Dalen i kv Skuld, Borlänge – efter parallellt uppdrag.

Vi vill aktivera gaturummet med hjälp av stadsradhus som inrymmer möjlighet till verksamhet i bottenvåningen. Bottenvåningarna kan även fungera som bostad avskild från eller integrerad med den övre delen av huset.

Radhusen följer gatans nivå norrut, är tre våningar höga och relativt smala.
Huvudentréerna är tydliga från gatan, indragna och några trappsteg upp vilket ger skydd mot insyn från gatan.

På gårdssidan finns carport, trädgård med odlingslott, växthus, förråd samt handikappentré. Växthuset har en tung tegelvägg i norr och är uppglasat mot söder. Väggen värms upp av solljuset och förvärmer husets ventilations-luft. Gården är helt kringbyggd av de låga gårdsbyggnaderna i trä med sedumtak.

Stadsradhusen har kommit att bli mycket populära bostäder och omtalade byggnader i Borlänge.