1. Sitplan Sodafabriken
  2. Sickla Torgbild
  3. Vy från Järla Sjö Skiss

Sodafabriken, Nacka

Bostadsområde i Sickla

Nacka växer och kommunen har för ambition att bygga urbant i Sickla för att bättre koppla ihop området med Hammarby Sjöstad och Stockholm. En tydlig kvarterstruktur med bostäder bredvid Sickla köpkvarter tar plats i omedelbar närhet till Saltsjöbanan och en framtida tunnelbanestation. Stora höjdskillnader ställer krav på utformning av både hus och stadsrum.

Attraktiva gårdsrum och intima gator och stråk präglar förslaget. Planen är flexibel och dynamisk över tiden för att svara på framtidens behov och utveckling.

Husen och kvarten öppnar sig mot söder och utsikten mot Järlasjön. I den södra delen av kvarteren har husen med släpp emellan sig för att ge glimtar av sjön inifrån gården och från lägenheterna högre upp. Höjdkänslan på berget i öster bevaras. Berget och flera av de fina ekarna tas tillvara genom placering och utformning av bostadshusen och dess gårdar.

Bostäderna gör Sickla till en komplett stadsdel och det är viktigt att bostäder i tillräckligt stor mängd kommer fram i handelsområdet och kulturdelarna för att stadsdelen ska bli trivsam, trygg och levande hela dygnet

Målsättningen för området är en hög nivå i BREEAM-certifieringen. Sickla östra stadsdel ska bli en hållbar stad. Detta är identitetsskapande och bör bli en viktig faktor även på lång sikt.