1. Sätra Stall
  2. Sätra Stall
  3. Visualisering gård
  4. Illustrationsplan

Sätra Stall

Bostadskvarter i Sätra.

I södra Stockholm har vi ritat 69 hyreslägenheter för Svenska bostäder. Förslaget omfattar 5 flerbostadshus på en tomt som gränsar mot Sätraskogens naturreservat. Platsen är en naturskön dal mellan två branta höjder.

Byggnaden innehåller också en servicebostad som vänder sig till personer som har beviljats insatsen boende med särskild stöd och service till vuxna enligt LSS.

Alma har även tagit fram idéskisser och detaljplaneunderlag för tomten 2016.