1. Fasad norr
  2. Fasad öst

Sånga Nibbla

Tillbyggnad och ombyggnad av sommarbostad till permanentboende.