Modellen 4

Bygglovshandlingar för gårdshus i Stockholm.

På en innergård i Stockholms innerstad planerar Wallfast att bygga ett nytt gårdshus med 16 lägenheter. Gårdshuset står på en plats där det tidigare stått ett gårdshus som revs tidigt på 80-talet på grund av sitt dåliga skick.

Vi har placerat ett femvåningsbostadshus som ansluter mot de omkringliggande bostadshusens brandväggar. Huset trappar ner mot de omgivande bostadsgårdarna för att få ner så mycket ljus som möjligt till de boende i fastigheterna omkring.