1. Vega Gatubild 2
  2. Vega Gatubild 1
  3. Vega Gatubild 3
  4. Vega_sit.plan

Newton, Vega

Bostadsbebyggelse i Vegastaden, Haninge.

Efter vunnen markanvisningstävling projekterar vi 110 lägenheter i Vegastaden. Vi har tillsammans med Bonava utvecklat ett modernt boende för barnfamiljer med en aktiv och hållbar livsstil. Haninge kommuns vision för stadsdelen om hållbart stadsliv med närhet till kollektivtrafik och natur, löser vi genom ett myller av funktioner för lek och gemenskap.

Kvarteret består av bostäder med verksamhetslokaler i gatuplan mot norr. Lägenheterna är relativt stora och disponerade med väl tilltagna gemensamma ytor och mindre privata rum för att ge plats åt olika familjekonstellationer.

Huskropparna är indelade i trapphusenheter som skapar variation och delar upp huset i vertikala partier. Fönster- och balkongsättning varierar och ger liv i fasaden. Vi har eftersträvat så mycket liv och rörelse som möjligt i såväl bostadsgårdens och fasadens utformning, som lägenheternas planlösningar.

Kvarteret är utformat för aktiva barnfamiljer. I gårdens mitt skapas ett långsmalt stråk av olika ytor där skaparglädje, lek och gemenskap står i centrum. Ytorna ges tydliga inramningar med stor flexibilitet.