1. Torsken_Alt1_modell
  2. Torsken_Alt2_modell
  3. Torsken_Alt1_1
  4. Torsken_Alt1_2

KV. TORSKEN

Två förslag för nytt trygghetsboende i Bergshamra, underlag för detaljplan.

Båda alternativen har samma estetiska gestaltning; med synliga bärande och lägenhetsskiljande väggar i betong eller puts delas de träpanelinklädda husen in i mindre partier. Båda förslagen inrymmer ca 60 lägenheter, fördelade på 1–3 rum och kök, gemensam umgängeslokal med tillhörande kök i markplan, lounge med tillhörande takterrass på övre plan. Gemensamt för de två förslagen är också att våningshöjden i de gemensamma delarna på markplan är 4 m medan bostädernas våningshöjd är 3 m.

Alternativ 1: En vinkelbyggnad placerad mitt på gården, med 4–6 våningar. Byggnaden är lägre i söder för att passa in fint mot befintligt hus och ge ett bra solinfall på gården. Samtliga lägenheter nås via rymliga loftgångar som också fungerar som uteplatser.

Alternativ 2: Ett knäckt lamellhus placerat i väster mot parken, med 7–9 våningar. Byggnaden formar tillsammans med de befintliga husen ett storgårdskvarter. Huset har två trapphus med 4 eller 5 lägenheter per plan vilka binds samman i markplanet så att de boende kan nå de gemensamma lokalerna utan att gå utomhus. Samtliga lägenheter har balkong i väster med utsikt mot parken.