1. Konstgjutarn Bild 3 v3
  2. konstgjutarvägen
  3. Gatubild 17_10_10

Konstgjutarvägen

Bostadsbebyggelse i Årstastråket.

I Årstastråket ritar vi 6 st flerbostadshus för HSB.Projektet bildar en länk mellan de friliggande flerbostadshus, smalhus och punkthus som karaktäriserar höjden väster om Gullmarsplan och den av staden planerade bebyggelsen vid Bolidenvägen. Bebyggelsen är varsamt placerad i terrängen för att spara befintlig vegetation och möta den fina naturmarken.

Förslaget rymmer c:a 136 lägenheter fördelat på 1-4 rok.