1. Situationsplan - kv Hugin
  2. Hugin 2 _ från park_2
  3. DSC_9472_hugin_perspektiv_UPPDATERAD
  4. Hugin 2 _ från ån_2
  5. fasader 2
  6. fasader 1

HUGIN, UPPSALA

Stadsutvecklingsförslag och underlag för detaljplan i centrala Uppsala.

Hugin spelar en viktig roll för Uppsala innerstads utveckling. Den nya utformningen av kvarteret bidrar till goda möjligheter för stadens stadskärna att växa och innerstadens gräns att förflyttas söderut.  

Bostadskvarteret är ett öppet storgårdskvarter som med hjälp av två gårdshus delas in i tre mindre gårdar av olika karaktär. Två gångstråk passerar genom kvarteret och tillåter en silning av människor som befintlig bebyggelse omöjliggör.