1. Sit.plan
  2. fasader 2
  3. fasader 1
  4. Hugin
  5. Bild Hugin Trekanten
  6. Lilla torg c

HUGIN, UPPSALA

Stadsutvecklingsförslag och underlag för detaljplan för två kvarter i centrala Uppsala.

Hugin spelar en viktig roll för Uppsala innerstads utveckling. Den nya utformningen av kvarteret bidrar till goda möjligheter för stadens stadskärna att växa och innerstadens gräns att förflyttas söderut.  

Bostadskvarteret är ett öppet storgårdskvarter som med hjälp av två gårdshus delas in i tre mindre gårdar av olika karaktär. En upphöjd och hårdgjord del ovanpå kvarterets garage, en grönare del med uppväxta träd och en förskolegård. Två gångstråk passerar genom kvarteret och tillåter en silning av människor som befintlig bebyggelse omöjliggör.