1. Hornsbrukspassagen_AlmaArkitekter2018 redigerad
  2. isometri
  3. Hornsbruksgången_Aktiviteter
  4. Hornsbrukspassagen januari 2018

Hornsbrukspassagen

Idéprojekt för utveckling av Hornsbrukspassagen.

I en tid av fortsatt gentrifiering och ökad privatisering av stadsrummen är det en demokratisk fråga att värna om de offentliga rummen som de facto tillhör alla. Det pågår en ojämn dragkamp mellan olika aktörers (kommersiella, myndigheter, ideella organisationer, medborgare) intressen i det offentliga rummet. Frågan gäller främst vem som har rätt till platsen och vem som välkomnas. För att uppnå en socialt hållbar stad behöver alla berörda parters röster väga lika tungt.

Området mellan Hornstull och Zinkensdamm håller på att förändras. Tunnelbaneuppgången på Hornsbruksgatan ska byggas om och nya bostadsrätter, butiker och restauranger planeras invid Högalidsparken. I kvarteret Plankan i närheten planeras nya hyresrätter. Passagen mellan Tunnelbaneuppgången på Hornsbruksgatan och Hornsgatan/Drakenberg-området rymmer idag en stor ICA-butik, en frisör och en större uthyrd lokal. Passagen är eftersatt och skulle kunna omvandlas från en anonym plats med få besökare till en mötesplats i området – ett kvarterstorg.

 

Vi tänker oss att passagen utvecklas genom en process, där boende och aktörer i kvarteren runt omkring får möjlighet att vara med att bestämma platsens program och påverka dess utformning. Tillvägagångssättet är att göra småskaliga och temporära interventioner i passagen som ett led i att skapa den mer långsiktiga förändringen. Utifrån det material som framkommer bearbetas projektet vidare till en permanent lösning.

I idéprojektet har vi tittat på hur passagen skulle kunna öppnas upp och få fler målpunkter, samt hur den skulle kunna aktiveras med hjälp av ett multifunktionellt objekt som tillförs passagen. Konstruktionen är flexibel och kan användas till loppis, matmarknad, som scen eller sittplats, för parkour eller gästkock för ICA. Visionsbilden ger ett exempel på hur det skulle kunna bli.

I vårt förslag delas den större lokalen in i tre delar för att skapa fler målpunkter. För att uppnå en socialt hållbar plats är det viktigt med en blandning av kommersiella och icke-kommersiella verksamheter, därför föreslår vi att de tre nya lokalerna innehåller ett café, en mindre butik och en lokal med verksamhet för unga.