1. Skarpnäck
  2. Skarpnäck
  3. Skarpnäck
  4. Skarpnäck
  5. Skarpnäck

Skarpnäck

Kvartersbebyggelse med 600 bostäder, social och kommersiell service – 1981-1986.
Tävling och genomförande av Kv Varmfronten m fl. Bostadskvarteret Horisonten fick Kasper Salin-priset 1983. Lena Pålsson på ALMA var med och ritade projektet från idéer till färdiga hus. ALMA hjälper nu bostadsrättsföreningar i kvarteren med att ta fram underlag för bland annat renoveringar, upprustning och ombyggnader.

Renoveringar av gemensamhetslokaler 2006-2008
Renoveringar av trapphus 2007-2008
Upprustning av gårdar och staket mm 2008-2009
Skyltprogram 2018
Upprustning av gård 2018
Omvandling av lokal till bostad 2022