1. Översikt 1-10000
  2. HÖGANTORP sitplan
  3. Lideby ALT 1
  4. SEKTION LIDEBY himmel

Högantorp, Salem

Småhusbebyggelse i Högantorp.

Högantorp ligger drygt en mil från Salem och Södertälje och består av blandad natur, ett vackert kulturlandskap med kvarvarande bebyggelse från 1800-talet och en fin skogsmark.
Området gränsar till Salems golfklubb och till Mälarens strand.

Högantorp utvecklas i förslaget till en av Stockholmsområdets attraktivaste målpunkter. Ett exklusivt miljövänligt boende i nära anslutning till kulturmiljö med en mångfald av aktiviteter. Högantorp ska bli en hållbar boplats, både fysiskt och socialt och ger Salems kommun en ny identitet som en trevlig mötesplats för alla. Utformningen visar på en miljövänlig livsstil i nära kontakt med naturen samtidigt som närhet till umgänge finns i de sociala gaturummen.

Gårdsgatan anpassas mot naturen och topografin, träd och hällar sparas i gaturummet vilket ger gatan en unik karaktär. Syftet är att skapa naturanpassade bostäder, med en god helhetslösning och bra bostadsmiljö. Mellan gårdsgatorna behålls naturen orörd. Husen ligger med sin entrésida mot gatan och gårdssida mot den orörda naturen som på så sätt nås direkt från bostaden.

Det sociala rummet utformas, genom skala, form, materialitet, innehåll och händelser så att det förstärker lusten att dröja sig kvar på platsen.