1. Centrum-illustrationsplan
 2. Vassara-illustrationsplan
 3. Repisvaara-illustrationsplan
 4. Centrum överblick
 5. Vassara översikt 1200x800
 6. Repisvaara överblick
 7. Centrum torgbild
 8. Vassara älvbild 1200x800
 9. Repisvaara gårdsbild 1600x800
 10. Arkitekten1
 11. Arkitekten2
 12. Arkitekten3

Gällivare Samhällsomvandling

Visionsarbete för utveckling av nya Gällivare.

Gällivare kommun står inför stora och omvälvande förändringar. Förändringar orsakade av gruvdriften under Malmberget som på sikt kommer att innebära att två centrum blir ett.

Avvecklingen av Malmberget och den väntade inflyttningen av arbetskraft skapar unika förutsättningar att tänka rätt från början i stadens framtida utveckling.

Utgångspunkten i visionerna för Nya Gällivare – En arktisk småstad i världsklass – är det material som tagits fram genom medborgardialoger och workshops. Underlaget är ett väl förankrat material där invånare och företagare i kommunen fått tillfälle att beskriva hur de vill forma och använda sin framtida stad. Materialet har sedan bearbetats och resulterat i en framtidsvision för samhällsomvandlingen.

I visionsarbetet fokuseras stadens fortsatta utbyggnad mellan Gällivare och Dundretfjället så att kopplingen mellan stad, fjäll och skidbackar stärks. Dundret med sin fantastiska siluett ska alltid vara ett närvarande motiv i Gällivare.

Tre utbyggnadsområden; Centrum – Kulturnära boende i staden, Vassara – Stadsnära boende vid älven och Repisvaara – Hållbart boende på fjället, med olika karaktär och förutsättningar utvecklas längs detta stråk och ger den nya staden ett mer varierat utbud av boende med olika kvaliteter.

Gällivare samhällsomvanling nominerades till Sveriges Arkitekters Planpris 2014.