1. exterior
  2. Interiör
  3. Bysis A3-bok.indd

Bysis Bo-odling

Idéprojekt för bostadsbebyggelse vid Bysistorget.

I Stockholm finns gatu- och trafikmark, *gråytor*, som kan användas mer effektivt och skapa renare och bättre miljöer på platser där vi vill vistas.

Genom att placera en smal byggnad i den östra fonden av Bysistorget, som en skärm mot Torkel Knutssonsgatans trafikbuller, skapas en torgmiljö som blir trevligare och tystare med bra soliga platser i lä för vistelse och möten. Torget länkas via entréer och lokaler på ett naturligt sätt till de kringliggande gatorna och byggnadens placeringen skapar en tydlig riktning från Hornsgatan ner till Söder Mälarstrand, Monteliusvägen och Münchenbryggeriet.

40 studentlägenheter byggs in i ett växthus med ett yttre skikt av träraster. De gemensamma ytorna glasas in för att förlänga växtsäsongen och upplåts för urban odling. Huset blir ett vertikalt koloniområde i urban tappning, med tomat- och gurkodling i stor skala. Ett nutida förkroppsligande av naturen i staden.

Växthusets kapacitet att ta tillvara på solenergi används för att värma upp bostäderna, både genom passiva och aktiva system. Metoderna är välbeprövade och kostnadseffektiva ‒ här använder vi dem i ett urbant flervåningshus. Huset visar på de möjligheter som finns med smart byggande, och blir en stark karaktär i staden.

Bo-odling på Bysis är ett av de utvalda projekten till utställningsboken för Nödvändighetens arkitektur, Virserums konsthall 2016.