1. Korsning bollplan Förhandskopia B
  2. Korsning Hotell_Föreningscentrum_5_våningar  grön balkong

Brunna, Botkyrka

Stadsutvecklingsprojekt i Brunna.

Huvudidén i struktur- och funktionsplanen är att omvandla Brunna till en ny, sammanhängande stadsdel med blandade kvarter och tydlig gatustruktur. I enlighet med Botkyrkas nya översiktsplan ska Brunna utvecklas till en tät stadsbygd.

Brunna blir en idrottsstad, en stadsdel där motion- och tävlingsverksamhet blandas med kommersiella verksamheter, bostäder och kultur i trygga kvarter. Området profileras som ett idrotts- och rekreationsområde med en samlad exponering av idrottsverksamheten mot E4/E20. För att göra Brunna attraktivare för besökare och invånare ska även grönområden och vegetation bevaras och förstärkas i nya kopplande stråk.