1. Flerfamiljshus
  2. Radhus Gröna Kilen-beskuren
  3. radhus.fasader
  4. Illustrationsplan_Tävlingsprogram

Täby Park

Tävlingsförslag för bostadskvarter i Täby park.

Förslaget i Täby park präglas av blandad bebyggelse med både radhus och flerfamiljshus i en modern arkitektur anpassad efter givna förutsättningar.

Flerfamiljshusen innehåller 105 lägenheter fördelade på 1–3 rok. Med genomgående trapphus, förhöjda bottenvåningar, tydliga huskroppar som är uppdelade och förskjutna både i höjdled och i djupled skapas en varierad, tät och trevlig gatumiljö. Samtliga lägenheter har balkong och mot gatan skapar dessa en välkomnande variationsrik fasad.  Husen är putsade i ljusa kulörer med inslag av tegel och växtlighet kring entrépartier och balkonger. Sockelvåningarna har en högre takhöjd för att möjliggöra olika typer av verksamheter.

De 11 radhusen om vardera 4 rok på 166 kvm har putsade fasader med låga tegelmurar mot gatan och planteringslådor inbyggda i fönstren. Radhusen är placerade något förskjutna bredvid varandra för att skapa variation i gaturummet men också för att skapa en privatare entrédel med uteplats mot det offentliga. Taken sluttar inåt gården för att skapa en variation mellan gatu- och gårdssida. Husen har gröna tak mot gården som syns från samtliga lägenheter i flerbostadshusen som vetter mot gården och bidrar till det lummiga intrycket. Radhusen är utformade med tre våningar mot gatan och två mot gården, den tredje våningen är en inredningsbar vind som kan användas som ateljé eller studio.

Gårdarna är underbyggda med garage och utformas som trevliga gemensamma vardagsrum. Programmeringen av gårdarna ska kunna förändras över tid tillsammans med de boendes behov, tex kan en lekplats bli odlingsplats utan att förslaget förlorar sin form.