1. OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  2. stationsområdet sett från Ö_0511 kopiera

Borlänge resecentrum

I olika utvecklingsskisser har vi arbetat med stråket Sveatorget – Stationsgatan – Resecentrum – Kupolen – Högskolan.

Målet är att få stadsdelarna att hänga samman, förbindelsen ska upplevas som ett tydligt stråk. Resecentrum ska ingå i detta stråk som en självklar punkt på vägen.

Den nya hallen ligger tvärs den gamla byggnaden och omfattar huvudsakligen den yta som väntandet sker på idag. Taket lyfts och ytorna rensas så att det som nu är trångt och svåröverblickbart blir en stor sammanhängande yta med rymd och ljus – en centralhall. På kvällstid kommer hallen att lysa som en lykta i mörkret.