Börjes

Bostadsbebyggelse i Librobäck, Uppsala.

Genom en större detaljplan för området utvecklas det tidigare industriområdet Librobäck till ett bostadsområde som förlängning av Luthagen. Tre kvarter inom detaljplanen står Bonava för där Alma har varit med i utvecklingen sedan 2018. De tre kvarteren har varsin gård men binds samman till en helhet som ett storgårdskvarter.

Kvarteren består av en gestaltningsprincip med ett uttryckssätt för husen mot gata och ett annat för husen på gården. Husen mot gatan tar avstamp från industrin och kläs med tegel, medan gårdshusen har ett lättare uttryck med en glad kulörpalett.

Husens fasader planeras för sandwichelement. En mönsterverkan med tegel och betong har tagits fram där både byggteknikens förutsättningar och materialens kvalitéer har legat till grund till de mönster som vi arbetat fram.

Husen är fem till sju våningar där lägenheterna är fördelade med de små lägenheterna i husen mot gata och de större lägenheterna i husen på gårdarna. I entréplan finns mot gatorna flertalet lokaler i olika storlekar och gemensamma tvättstugor med möjlighet att tvätta tillsammans.