1. Flygbild
  2. Från kajen

Borgen, Halmstad

I ett kvarter centralt i staden vill Halmstads kommunala fastighetsbolag upprätta bostäder med mervärde.
Vi var ett av fyra kontor som blev utvalda att delta i det parallella uppdraget.

För att ta vara på stadsdelens identitet och tilltalande mångfald föreslår vi ett kvarter där vi hämtar karaktär och uttryck från äldre fina byggnader i den kringliggande så varierade södermiljön. Söder får ett nytt kvarter vid Nissans strand med en väl varierad bebyggelse i fin tegel/putsarkitektur i starka med omgivningen väl anpassade färger som passar söders omväxlande stadsbygd. Byggnaderna mot kajen gestaltas varsamt för att passa Kronobränneriet och Doktorsvillan i skala och uttryck. Dragvägen blir flanörernas paradis med möjliga lokaler för caféer, marina butiker mm. Samtidigt blir detta ett bostadskvarter där närheten till Nissan och centrum tillsammans med den gröna lugna inre gården ger en bra boendemiljö som kan passa många.