1. Detalj 1-100
  2. Bergholmsbacken illustrationsplan 500-del FÄRG
  3. H:ProjektBergsholmsbacken, BagarmossenAModellBergholmsbacke
  4. H:ProjektBergsholmsbacken, BagarmossenAModellBergholmsbacke

Bergholmsbacken

Punkthus i 10 våningar med indragen takvåning. Garage under delar av gården.

Punkthuset blir en markör för de nya bostadskvarteren vid Bergholmsbacken. Typologin ansluter till Bagarmossens befintliga bebyggelse av låga lamellhus med inslag av högre punkthus. Det nya huset är placerat mellan de två befintliga höghusen på Rusthållarvägen, men samtalar även med det höga huset i Bagarmossens centrum. Ett litet garage i källarplan servar de boende och har sin infart via Bergsrådsvägen.

Förslaget är på granskning den 2-29 september 2020. I FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 . Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida, https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2016-19586