1. Detalj 1-100
  2. Bergholmsbacken illustrationsplan 500-del FÄRG
  3. H:ProjektBergsholmsbacken, BagarmossenAModellBergholmsbacke

Bergholmsbacken

Ett punkthus i hörnet av Rusthållarvägen och Bergsrådsgatan med en indragen huvudentré mot gatan. Bottenvåningen levandegörs med ett par mindre lokaler med stora fönster- och dörrpartier samt tre lägenheter mot gården med mindre privata uteplatser. Lokalerna placeras i direkt anslutning till det gångstråk som löper längs fasaden, vilket aktiveras genom flertalet entréer och även ger plats åt mindre planteringar eller sittplatser.

Sockelvåningen är klädd i grågrönt tegel med vertikal mönstersättning; resten av huset är putsat i en ljus kulör med grågröna fönsteromfattningar och mindre utanpåliggande balkonger. Balkongfronternas kulör plockas upp från byggnader och detaljer i närområdet. Fönstersättningen har en regelbunden placering vilket ger huset ett lugnt och enkelt uttryck. Punkthusets takvåning är indraget, plåtbeklätt i samma grågröna kulör som balkongerna, med ett låglutande toppigt tak.

Gården har en gemensam uteplats med sittplatser under en grönskande pergola, grill och odlingsytor. Den gemen­samma uteplatsen ansluter mot det sparade berget i öster. På tomtens södra del finns goda förutsättningar för stora planteringar och omhändertagande av dagvatten.