1. Apotekaren1
  2. apotekaren2
  3. apotekaren3
  4. apotekaren4

Apotekaren, Nynäshamn

60 bostäder centralt i Nynäshamn.

Kvarteret har delats upp i flera mindre kvarter med en smal tvärgata som följer terrängen, torg och mindre passager.

Husen ligger i liv med omgivande gator och bildar inre gröna gårdar för lek och rekreation. Befintliga träd och hällar har sparats och vid det sydöstra parkeringstorget har husen dragits in för att ge plats åt en gammal ek som står på platsen.

Flerbostadshus i tre till fyra våningar ligger vid Fredsgatan och Lövlunds-vägen medan Skogagatan och Åkargränd kantas av radhus och småhus i en nättare skala. Husen i Kvarteret Apotekaren har en trästomme och är byggda som volymelement på fabrik.