1. H:ProjektVistaberg16_Redovisningshandlingar0_AA-modellsit
  2. bild (13)
  3. bild 002 (24)
  4. Bild 420

Vistaberg trädgårdsstad

Radhus i Vistaberg

Bostäderna i Vistaberg trädgårdsstad är fördelade på radhus, parhus och enfamiljshus. Bebyggelsen har en sammanhängande arkitektur, där varje hus får ett personligt uttryck genom färgsättningen. Träpanel och färger samspelar med den omgivande naturen och intilliggande bebyggelsen. Träfasaderna för tankarna till den nordiska arkitekturtraditionen och passar väl in i trädgårdsstaden.

Husens planlösning bygger på idén om det halvprivata och det privata. Köken placeras med fönster ut mot gatan vilket bidrar till kontakt mellan det offentliga och det privata samt ökar tryggheten på gatan. Gatufasaderna blir på så vis öppnare och mer livgivande.