Sätra Stall Gata

Alma i rapport

Vårt projekt Sätra Stall finns med i Erik Stenbergs rapport från Arkitekturskolan på uppdrag av Arkdes, augusti 2019.
En studie av arkitektens roll, Del 2. Bostadsritande arkitekter i Stockholmsområdet.

I rapporten presenteras resultatet av intervjuer med arkitekter som ritat flerbostadshus med beviljade bygglov i Stockholm kommun år 2014. Studien har formulerats av ArkDes och syftar till att stärka arkitektens roll inom samhällsbyggandet.