fasadutsnitt

Bergholmsbacken på granskning

Bergholmsbacken ligger mellan Bagarmossen och Skarpnäck omfattar cirka 700 lägenheter. Vi har ritat ett av husen i planen, ett punkthus för ALM-SMÅA med 75 lägenheter.

Huset är putsat i en ljus kulör med en sockelvåning i grått tegel. Grågröna fönsteromfattningar och balkonger med grågröna fronter. Kulörerna har plockas upp från byggnader och detaljer i närområdet. Fönstersättningen har en regelbunden placering vilket ger huset ett lugnt och enkelt uttryck. Uthusen på gården putsas i samma ljusa kulör som punkthusets fasader och får frodiga gröna tak med sedum och örter samt klätterväxter som tar sig upp längs väggarna. Gården har en gemensam uteplats med sittplatser under en grönskande pergola, grill och odlingsytor. Den gemensamma uteplatsen ansluter mot det sparade berget i öster.

Förslaget är på granskning den 2-29 september 2020. I FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 . Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida, https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2016-19586