Vattentornshöjden

VATTENTORNSHÖJDEN, STRÄNGNÄS

Inom ramen för ett parallellt uppdrag har vi som ett av tre arkitektkontor tagit fram ett förslag till gestaltning och struktur på Vattentornshöjden i Strängnäs. Förslagen kommer att utgöra inspirationsunderlag för kommunen i sitt fortsatta detaljplanearbete.

Man kan ta del av och tycka till om de tre kontorens förslag på kommunens hemsida.
https://www.strangnas.se/vattentornshojden