1. SätraStall_AlmaArkitekter2017_3
  2. SätraStall_AlmaArkitekter2017_1
  3. Sätra_Gårdsbild
  4. Illustrationsplan

Sätra Stall

I södra Stockholm projekterar vi 69 hyreslägenheter för Svenska bostäder. Förslaget omfattar 5 flerbostadshus på en tomt som gränsar mot Sätraskogens naturreservat. Platsen är en naturskön dal mellan två branta höjder.

Alma har tidigare tagit fram idéskisser och detaljplaneunderlag för tomten och bebyggelsen som vi nu projekterar för inflyttning 2016.