1. Riddersvik Gårdsbild
  2. Riddersvik Flerfamiljshus Variant 2
  3. Riddersvik Radhus Gatubild

Riddersvik (underlag för detaljplan)

Nordöst om Hässelby villastad planeras den nya trädgårdsstaden Riddersvik, med promenadavstånd till Mälaren, den engelska parken och Riddersviks gård. Området är naturskönt med de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna i direkt anslutning, vilket den nya bebyggelsen behöver anpassa sig till och integreras med. I vår beställare SMÅAs kvarter ritar vi in två flerbostadshus och flertalet radhus.

Flerbostadshusen har fasader i tegel med inslag av trä vid fönster, balkonger och entréer. Balkonger sträcker sig längs med fasaden i sydväst vilka erbjuder utsikt över radhusen och den gemensamma gården. Husens taklandskap av kopplade sadeltak hämtar inspiration från småstadens radhusgavlar.

Radhusen har tegelfasader i bottenvåningen mot gatan och på gavlarna medan den övre våningen och gårdsfasaden är klädda i träpanel. Tungt och lätt som spelar mot varandra för att ge huset ett stadigt uttryck. Entréer och kök/matplats vänder sig mot gatan för att bidra till det sociala livet som utspelar sig där. Verandan/uterummet är placerat in mot gårdssidan för att skapa en avskild och privat trädgårdssida. Mot gården är taket flackare och i sedum vilket bidrar till den gröna trädgårdskänslan.