1. Bild Hugin Trekanten
  2. Gårdsbild Hugin
  3. Lilla torg c
  4. Strandbovägen Perspektiv
  5. ALT 1 Kontor Illustrationsplan 1_1000.ai

Hugin, Uppsala (parallellt uppdrag)

ALMA var ett av fyra kontor som bjöds in till ett parallellt utredningsförslag för Vasakronan i Uppsala. Vi arbetade med en strategisk och hållbar stadsbyggd på gränsen till Uppsalas innerstad. Kontor, bostäder och offentliga platser i en varierande miljö med å-rum, vegetation, en vältrafikerad gata, arbetsplatser och porten till Uppsalas urbana expansion ställde höga krav på livet mellan husen.

Målet för vårt förslag var en naturlig förlängning av stadsrummet med stöd av historiska gatudragningar och tydliga kvarter med offentliga gator och halvprivata gårdsrum. De nya kvarteren blir en tydlig kvalitet både för boende, verksamheter och passerande människor, samtidigt som sambanden till staden utökas och förstärks.