1. Hörnbild Hugin
  2. Sit.plan
  3. fasader 2
  4. fasader 1

HUGIN DELOMRÅDE A, UPPSALA (PARALLELLT UPPDRAG)

Vi har vunnit det parallella uppdraget och fått förtroendet att arbeta vidare med Kvarteret Hugin. Kvarteret spelar en viktig roll för Uppsala innerstads utveckling. Den nya utformningen av kvarteret kommer att bidra till goda möjligheter för stadens stadskärna att växa och innerstadens gräns kan förflyttas söderut.  

Bostadskvarteret är ett storgårdskvarter med två gårdshus. Gården är öppen/luftig/ men indelad i tre delar, vilket både ger naturlig indelning av gårdar av olika karaktär och möjliggör eventuell uppdelning av kvarteret på flera byggherrar. 

På samma sätt som kvarteret Hugin har betydelse för sin omgivning så har omgivningen stor betydelse för det nya bostadskvarteret. Den direkta närheten till kvarteret är de fyra gatorna som omger det. Dessa är av olika funktion och karaktär, och möter det nya kvarteret på fyra olika sätt. Förhållandena mellan gata och kvarter får avspegla sig i volymhantering och fasadutformning.