1. Sit.plan
  2. fasader 2
  3. fasader 1
  4. Hugin
  5. Bild Hugin Trekanten
  6. Lilla torg c

HUGIN, UPPSALA

Hugin spelar en viktig roll för Uppsala innerstads utveckling. Den nya utformningen av kvarteret bidrar till goda möjligheter för stadens stadskärna att växa och innerstadens gräns förflyttas söderut.  

Bostadskvarteret är ett storgårdskvarter med två gårdshus. Gården är öppen/luftig/ men indelad i tre delar, vilket både ger naturlig indelning av gårdar av olika karaktär och möjliggör eventuell uppdelning av kvarteret på flera byggherrar.