1. Gårdsgata
  2. Versailles Prel
  3. Översikt 1-10000
  4. Lideby ALT 1
  5. SEKTION LIDEBY himmel

Högantorp, Salem

Högantorp ligger drygt en mil från Salem och Södertälje och består av blandad natur, ett vackert kulturlandskap med kvarvarande bebyggelsen från 1800-talet och en fin skogsmark.
Området gränsar till Salems golfklubb och ligger längs med stranden mot Mälaren.

Högantorp utvecklas i förslaget till en av Stockholmsområdets attraktivaste målpunkter. Ett exklusivt miljövänligt boende i nära anslutning till kulturmiljö med en mångfald av aktiviteter. Högantorp ska bli e hållbar boplats, både fysiskt och socialt. Högantorp ger Salems kommun en ny identitet som en trevlig mötesplats för alla. Utformningen visar på en miljövänlig livsstil i nära kontakt med naturen samtidigt som närhet till umgänge finns i de sociala gaturummen och i Högantorps aktiviteter.

Gårdsgatan anpassas mot naturen och topografin, träd och hällar sparas i gaturummet vilket ger gatan en unik karaktär. Syftet är att skapa naturanpassade bostäder i Högantorp, med en god helhetslösning och bra bostadsmiljö. Mellan gårdsgatorna behålls naturen orörd med tallar, granar och hällar. husen ligger med sin entrésida mot gatan och gårdssida mot den orörda naturen, det skall vara möjligt att nå naturen direkt från bostaden.

Det sociala rummet utformas så att det förstärker lusten att vistas på platsen genom skala form, materialitet, innehåll och händelser.