1. EuroMining Vy 1
  2. Euromining Vy 2

EuroMining, Gällivare (Bygglovshandlingar)

Tillbyggnad av kontorshus i Gällivare.
EuroMining som har verksamhet inom gruvor, tunnlar, transporter mm och samarbetar med gruvorna i Gällivare och Kiruna, växte, precis som många andra företag som arbetar med gruvorna och behövde större lokaler till sitt huvudkontor i Gällivare.
ALMA tog tillsammans med företaget fram en vision för tillbyggnaden samt bygglovshandlingar.

Tillbyggnaden präglas av volymen och dess fasadmaterial stål. Stålet omsveper hela byggnaden, både väggar och tak samt kopplas till vissa utrymmen inne i byggnaden. Byggnaden är i två våningar och innehåller kontors- och mötesrum samt en matsal och reception.