1. Elevhemsbild 1 StenKulle
  2. Elevhemsbild 3 Solursbild
  3. blommor_skog
  4. H:ProjektGällivareElevhemsområdetARit_defElevhemsområdet ö
  5. FRAMSIDA

Elevhemsparken, Gällivare

Elevhemsparken, en gruvstadspark på ett evakuerat bostadsområde intill gruvverksamheten i Malmberget. En gruvstadspark ska fungera som en buffertzon mellan gruvan och samhället. Parken ska skapa ett mervärde för boende och besökare under samhällsomvandlingen. I takt med att markdeformationen rör sig kommer även Gruvstadsparkens utbredningsområde att förskjutas. Meningen är att gränsen mellan gruvindustriområdet och staden ska upplevas som trivsam.

Vårt förslag till en gruvstadspark i Malmberget innehåller tydliga mönster i det sargade landskapet efter de nedmonterade husen.

Elevhemsparken utformas som en äng där en gångväg löper mellan 14 cirkulära parkrum med olika karaktär. Rummens cirkulära form representerar kretsloppet, och kan i detta fall stå som symbol för återställandet från stad till natur.

En utgångspunkt för parken har varit att tillvarata de massor som uppkommer vid rivningen av bostadsområdet på ett så smidigt sätt som möjligt. Tanken är att minska behovet av transporter genom att deponera rivningsmassorna i kullar och vallar inom området som sedan täcks med jord och planteras med gräs och ängsväxter som tidigare finns representerade på platsen.